ลงทะเบียนผู้ประกอบการ


ติดต่อขอคำปรึกษาเรื่องราวร้องทุกข์ได้ที่ Call Center 1166 หรือสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคได้ที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สผพ. 02-143-0440
ภายในวันและเวลาราชการ ( วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. )